Make your own free website on Tripod.com

Home
Si Melds, Anak Ng Pulis
Alaala ng Amain
Sinuot ko na ang panty ko at nagbihis na siya